O’ta sezgirlik

O’ta sezgirlik – o’simliklarning himoya reaksiyasi. O’simlikning kasallangan qismi atrofidagi hujayralarning tezda nobud bo’lishi natijasida kasallik qo’zg’atgan parazit o’lik hujayralar halqasi bilan o’ralib, uning tarqalishiga уо’l qo’yilmaydi. Вu o’simlik to’qimalarining o’ta sezgirlik xususiyatiga bog’liq.