Oyoqsiz suvda va quruqda yashovchilar

Oyoqsiz suvda va quruqda yashovchilar – umurtqali hayvonlar turkumi. Yomg’ir chuvalchanglariga o’xshab ketadi. Tropik mamlakatlarda keng tarqalgan.