O’Z-O’ZINI QOPLASH

O’Z-O’ZINI QOPLASH – korxona o’z xarajatlarini olgan foydasi bilan qoplashi, mahsulotni sotish va xizmat ko’rsatishdan kelgan daromad bilan korxona o’z xarajatlarini qoplashi.