O’ZGARUVCHAN XARAJATLAR

O’ZGARUVCHAN XARAJATLAR – ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar miqdoriga bog’liq xarajatlar, xomashyo materiallari, ish haqiga va h.k. sarflangan xarajatlardan tashkil topadi.