O’Z-O’ZINI MOLIYALASHTIRISH

O’Z-O’ZINI MOLIYALASHTIRISH – qo’shimcha mablag’lar manbalarini jalb qilishning eng ko’zga ko’ringan usuli, lekin uni uzoq muddatlar uchun prognoz qilish qiyin va miqdor jihatidan ham chegaralangan.