O’ZGARUVCHAN NARX

O’ZGARUVCHAN NARX – bozordagi vaziyatga qarab o’zgartirib boriladigan narx.