O’ZARO HISOBLAR

O’ZARO HISOBLAR – davlat bilan korxonaning yoki korxona bilan tashkilotning o’zaro hisoblari. Masalan: tovar, mahsulot ishlab chiqarish, sotish va xizmat ko’rsatish borasida.