O’ZGARUVCHAN TALAB

O’ZGARUVCHAN TALAB – erkin bozorda mahsulot narxining ma’lum bir foizga o’zgarishi, talabning necha foizga o’zarishini belgilovchi ko’rsatkich. U baholarning o’zgarishi va ularning darajasi bo’yicha qaror qabul qilish jarayonida keng qo’llaniladi.