PENSIYA FONDI

PENSIYA FONDI – pensiya bilan ta’minlovchi davlat moliya boshqaruvining organi bo’lib, mustaqil moliya instituti hisoblanadi, fondning mablag’lari davlat budjeti tarkibiga kirmaydi.