Poda

Poda – sut emizuvchi hayvonlarning o’zaro bog’liq ayrim xususiyatlari ehtiyoji (turi, ko’payishi, xatti-harakati, mutanosibligi)ga ko’ra yoki xo’jalikda parvarishlab, o’stirish maqsadida bir joyga to’planib yashash.