Polifosfatlar – Murakkab fosfatlar

Polifosfatlar – Murakkab fosfatlar – anorganik tabiatli yuqori energetik birikmalar.