Polinukleotidlar – Murakkab nukleotidlar

Polinukleotidlar – Murakkab nukleotidlar – rnononukleotid qoldiqlaridan tashkil topgan murakkab biorganik birikmalar.