Polipeptidlar – Murakkab рерtidlar

Polipeptidlar – Murakkab рерtidlar – juda ko’p arninokislota qoldiqlaridan tashkil topgan peptidlar.