Poshshaxon

Poshshaxon-ulug’ martabali, obro’li qiz bo’lsin