Prepotensiya

Prepotensiya, naslga о’tkazish – nasldor erkak zotning belgilarni qat’iy ravishda avlodga o’tkazish xususiyati.