Prenatal

Prenatal – tirik tug’uvchi organizmlarning tug’ishga, ko’z yorishga yaqin bo’lgan davri.