Purshabs

Purshabs-otlari (yilqilari) ko’p, boy-badavlat bo’lsin