Qanotli hasharotlar

Qanotli hasharotlar – haqiqiy hasharotlar sinfigа mаnsub kichik sinf.