Qatqorin

Qatqorin – kavsh qaytaruvchi hayvоnlаrdаgi ko’p bo’limli qоrinning bir bo’limi.