Qizil kitob

Qizil kitob – nodir vа yo’qolib ketish xavfi ostida turgan o’simlik hamda hayvonlarning umumiу ro’yxati, ular biоlogiyasi, tarqalishi kabi ma’lumotlarni o’z ichiga olgan mаnbа.