Quyoshsimon asab chigali

Quyoshsimon asab chigali – yirik asab tugunlarining yig’indisi. Umurtqali hayvonlarning simpatik asab tizimidagi asablarining tutashgan joyi. Qorin bo’shlig’ida joylashgan bo’lib, yuqori qismi aortagacha va pastki qismi buyrak arteriyasigacha boradi. Xuddi quyosh nurlariga o’xshash tarqalgan.