Qon plastinkalari

Qon plastinkalari – umurtqali hayvonlarda qon shaklli elementlaridan biri; qon quyilishi (ivishi)da ishtirok etadi.