Qo’ng’ir suvo’tlar

Qo’ng’ir suvo’tlar – asosan yirik – makroskopik, uzunligi 60 m gacha yetadigan suvo’t!ar. Tarkibida sariqqo’ng’ir ksantofill pigmentlar ko’p.