Qorinoyoqlilar

Qorinoyoqlilar – chig’anoqli mоlluskalar sinfi. Go’shti, chig’anog’i, sadafi uchun va boshqa maqsadlarda ovlanadi, shuningdek, zararli turlari bоr.