Qo’shchi// Qo’shchiboy

Qo’shchi// Qo’shchiboy-dalaga qo’sh chiqqanda tug’ilgan bola yoki sog’ ulg’ayib boshqa tengdoshlari safiga qo’shilsin