Qo’shimcha a’zolar

Qo’shimcha a’zolar – asosiy a’zolarning уоn tomonidan o’sib chiqqan qo’shimcha a’zolar. Masalan, poyalarda hosil bo’ladigan ildizlar.