Qoyachiguldoshlar

Qoyachiguldoshlar – ikki pallali o’simliklar oilasi.