Qovoqcha

Qovoqcha – oshqovoqlarning mеvasi, yosh tuguncha holida ovqatga ishlatiladigan bir turi.