Qo’zg’aluvchanlik

Qo’zg’aluvchanlik – tirik organizm, organ va hujayraning qo’zg’atuvchi ta’sirini qabul qilish va lшgа javob berish xususiyati. Natijada tirik tizim tinimdan faol holatga o’tadi.