Qurt

Qurt – ko’pchilik hasharotlar, asosan, kapalaklar rivojlanishining lichinkali bosqichi.