Qushlar bozori

Qushlar bozori – qushlarning ommaviy uyalash joylari. Bunday hodisani ko’pincha dengiz bo’yi qoyalarida (ayniqsa shimoliy rayonlarda) kuzatish mumkin.