Rabdomerlar

Rabdomerlar – umurtqasiz hayvonlar ko’rish hujayrasining yorug’likni sezuvchi tuzilmasi.