Reaktiv harakat

Reaktiv harakat — harakatlanayotgan jism (reaktiv dvigatel, snaryad va boshqalar) dan chiqayotgan gaz, bug’ va boshqa ish jismlari ta’sirida vujudga keladigan harakat. Reaktiv harakatni reaktiv tortish kuchi hosil qiladi. Reaktiv tortish kuchi — ish jismi (yonilg’i yonishidan hosil bo’ladigan gazsimon moddalar)ning dvigatelning ish sirtiga ko’rsatadigan bosimiga teng ta’sir etuvchi kuch. Reaktiv harakat reaktiv dvigatellarda yuz beradi.