Region

Region (lotincha regio — o’lka) — yirik hududiy birlik (masalan, tabiiy, iqtisodiy, siyosiy Region); odatda, rayonga nisbatan kattaroq bo’ladi.