Reglament

Reglament (Fransuzcha reglement — tartib, qoida) — 1) davlat organlari, muassasalari, tashkilotlarining ish tartibini belgilaydigan qoidalar majmui (masalan, Oliy Majlis Reglamenti); 2) Majlis, konferentsiya va boshqalarni olib borish tartibi; 3) xalqaro kongresslar va konferentsiyalar ayrim hujjatlarining nomi (Masalan, 1815 yilgi Vena Reglamenti).