Regress

Regress (lotincha regressus — orqaga ketish) — rivojlanishning yuqori darajadan quyi darajaga o’tish davri, tanazzuli. Progressnit ziddi.