Reomyur shkalasi

Reomyur shkalasi — normal bosimda muzning erish temperaturasi nol gradus, suvning qaynash temperaturasi esa 80 gradus deb olinadigan temperatura shkalasi. Reomyur shkalasi birligi — Reomyur gradusi (°R). U atmosfera bosimida muzning erish nuqtasi va suvning qaynash temperatura intervalining 1/80 qismiga teng, ya’ni 1°R=1,25°, frantsuz olimi R. A. Reomyur (1683 — 1757) taklif etgan (1730).