Reostat

Reostat (Yunoncha rheos — oqim va statos — qo’zg’almas) — elektr zanjiridagi tok yoki kuchlanishni rostlab turadigan qurilma. Asosan, faol qarshilikdan iborat; qarshilikni ravon yoki pog’onali o’zgartirish mumkin. Vazifasiga ko’ra, Reostat ishga tushirish, ishga tushirish-rostlash, rostlash va nagruzka, qarshilik; materialiga ko’ra, metall, lampali, suyuqlikli va ko’mirli xillarga bo’linadi. Ishga tushirish Reostati elektr dvigatellarni ishga tushirishda tokni cheklash uchun ishlatiladi. Ishga tushirish — rostlash Reostati elektr dvigatellarini ishga tushirish paytida tokni cheklash bilan birga zanjirdagi tok yoki kuchlanishni rostlaydi. Rostlash Reostati elektr zanjirida tok yoki kuchlanishni rostlab turish uchun mo’ljallanadi. Nagruzka Reostati esa akkumulyatorlar batareyasini zaryadlash va boshqa maqsadlarda ishlatiladi (Masalan, lampali Reostat). Suyuqlikli Reostat ichiga elektrolit to’ldirilgan va elektrod botirilgan idishdan iborat. Uning qarshiligi elektrodlar orasidagi masofani yoki elektrodlarning suyuklikka botish chuqurligini o’zgartirib rostlanadi. Ko’mirli Reostat yupqa ko’mir shaybalaridan ustuncha ko’rinishida yig’iladi. Uning qarshiligi ustunchalarga qo’yiladigan bosimni o’zgartirib rostlanadi.