Repressor

Repressor – hujayrada fermentlarning hosil bo’lishini susaytiruvchi modda.