Rekombinatsiya

Rekombinatsiya – tirik organizmlarning kombinativ o’zgaruvchanligi. Meyoz уа mitoz jarayonida irsiy belgilarning qayta taqsimlanishi (rekombinatsiyasi) natijasida genlarning yangi o’zgargan birikishlari hosil bo’ladi.