Regulatorlar

Regulatorlar (o’simlikda), о’simlik о’sishini boshqaruvchi moddalar – o’simlik o’sishini tezlashtiruvchi yoki sekinlashtiruvchi turli-tuman organik birikmalar.