Reznatron

Reznatron [rezonator va inglizcha (elec)tron — (elek)tron] — kuchli tebranishlarni kuchaytirish va generatsiyalash (hosil qilish) uchun mo’ljallangan elektron lampa (tetrod). Reznatronda elektrodlar kirish va chiqishdagi tebranma tizimlarni hosil qiluvchi rezonatorlarning bir qismi hisoblanadi. Bir uchi ochiq, ikkinchi uchi qisqa tutashtirilgan 2 koaksial sim bo’lagi rezonator vazifasini o’taydi. Bu simlarning uzunligini o’zgartirish bilan Reznatronning xususiy chastotasi o’zgartiriladi. Reznatron bilan tebranishlar detsimetrli diapazonda uzluksiz rejimda 85 kVt gacha, impulsli (uzlukli) rejimda bir necha yuz kVt gacha kuchaytiriladi.