Rezolyutsiya

Rezolyutsiya (lotincha resolutio — qaror) — 1) yig’ilish, konferentsiya va boshqalarda qabul qilinadigan qaror; 2) mansabdor shaxsning ish qog’ozi ustiga bitilgan fikri, qarori, farmoyishi.