Rezus-faktor – Rezus-omil

Rezus-faktor – Rezus-omil – dastlab makaka-rezus maymunlarida vа keyin odam eritrositlarida topilgan begona tanacha (antigen). Aholining taxminan 85% musbat rezusga vа 15 % manfiy-rezusga ega. Rezus-omil nasldan-naslga o’tib boradi, qon quyishda rezus-omil albatta hisobga olinishi shart.