Rjankalar, moshaklar

Rjankalar, moshaklar (Charadriidae) — balchiqchisimonlar turkumiga mansub qushlar oilasi. 160 turi, O’zbekistonda 47 turi, 22 urugi (loyxo’raklar, yakantovuqlar, moshaklar, bigiztumshuqlar, qiziloyoqlar, torg’oqlar, balchiqchilar va boshqalar) bor. 2-4 ta tuxum bosadi. Ayrim turlari sport ovi ob’yekti. 9 turi xalqaro qizil kitobga kiritilgan.