Rol

Rol (Fransuzcha) — 1) sahnada, ekranda aktyor tomonidan ijro etilgan badiiy obraz. Hajviy (komedik), fojiaviy (tragik), dramatik, tragikomedik, shu- ningdek, birinchi (asosiy) va ikkinchi darajali (epizodik) Rol bo’ladi; 2) Aktyorning spektakl davomidagi nutqi; 3) ko’chma ma’noda vazifa, ahamiyat, mavqe, hissa va hokazolar.