Rosh

Rosh — ekinlarni jo’yaksiz sug’organda pollarni bir-biridan ajratish uchun yasalgan marza, ko’tarma. Buxoro viloyatining bir nechta tumanlarida ko’p qo’llaniladi. Rosh bellik, chel deb ham ataladi.