Sagovniklar

Sagovniklar – ochiq urug’li o’simliklar turkumi. Asosan tropik уа subtropik mamlakatlarda tarqalgan. O’rta Osiyo mintaqasida manzarali daraxt sifatida o’stiriladi.