Santimetrli to’lqinlar

Santimetrli to’lqinlar – to’lqin uzunligi (K) 1 santimetrdan 10 santimetrgacha (chastotasi 30-3 GGs) bo’lgan radioto’lqinlar. Yer atmosferasidan o’tadi, troposferart qaytadi. Troposferada suv bug’lari va yomg’ir tomchilari faqat uzunligi 3 santimetrdan qisqa (X<3 santimetr) to’lqinlarni yutadi, ionosferadj esa deyarli qaytmaydi. Yer sharoitida Santimetrli to’lqinlar to’g’ri chiziq bo’ylab tarqaladi, ularni uzoq masofaga troposfera vositasida tark etish mumkin.