Saprofag – Chirindixo’rlar

Saprofag – Chirindixo’rlar – оrganik modda (o’limtik, chirindi, go’ng kabilar) qoldiqlari bilan oziqlanadigan organizmlar.